این وبلاگ صرفا جهت اطلاع رسانی به همکاران محترم می باشد و جنبه آموزشی دارد

قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران

  • ۹۰۹

قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران

 

قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران مصوب 1354.4.25

‌قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد
رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران مصوب 1354.4.25
‌ماده 1 - بند 7 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران
مصوب 1354.4.25 حذف و کلیه کارکنان دفاتر اسناد رسمی‌مشمول قانون کار می‌گردند.
‌ماده 2 - لایحه قانونی راجع به حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن مصوب
1359.3.3 شورای انقلاب در خصوص کمک به کارکنان‌دفاتر اسناد رسمی لغو می‌گردد.
‌ماده 3 - پانزده درصد از حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی هرماهه به عنوان پاداش به
کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌گردد.
‌تبصره - آیین‌نامه نحوه توزیع پاداش به کارکنان توسط سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور تهیه و به تصویب ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.
‌قانون فوق مشتمل بر سه ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم خرداد
ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1371.3.10 به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

 

آیین ‌نامه‌ موضوع‌ تبصره‌ ماده‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ پاره‌ای‌ از مواد قانون‌ دفاتر اسناد رسمی    
 

مصوب‌ 23 12 1371  ریاست‌ قوه‌ قضاییه‌

در اجرای‌ ماده‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ پاره‌ای‌ از مواد قانون‌ دفاتر اسناد رسمی‌ و کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ مصوب‌ 3371 و تبصره‌ ذیل‌ آن‌، نحوه‌ توزیع‌ پاداش‌ به‌ کارکنان‌ دفاتر اسناد رسمی‌ به‌ شرح‌ زیر تصویب‌ می‌شود

ماده‌ 1 ـ سردفتر هر دفترخانه ‌، مکلف‌ است‌ 15 درصد از حق‌ التحریر مصوب‌ اسناد تنظیمی‌ در دفترخانه‌ را در هر ماه‌ احتساب‌ و به‌ کارکنان‌ و دفتریار دوم‌ همان‌ دفترخانه‌ به‌ شرح‌ آتی‌ پرداخت‌ نماید

ماده‌ 2 ـ برای‌ پرداخت‌ پاداش‌، رعایت‌ شعایر اسلامی‌، نوع‌ شغل‌، مهارت‌ فنی‌ ، نحوه‌ رفتار با همکاران‌ و ارباب‌ رجوع‌ ، دقت‌ و صحت‌ درکار و حضور منظم ‌، ملاک‌ عمل‌ خواهد بود.

ماده‌ 3 ـ عناوین‌ شغلی‌ موجود در دفاتر اسناد رسمی‌ و امتیازات‌ عبارتند از

1 ـ مستخدم‌ و آبدارچی ‌4 امتیاز

2 ـ نامه‌ رسان‌ 5 امتیاز

3 ـ ماشین‌ نویس‌ 6 امتیاز

4 ـ بایگان‌ 7 امتیاز

5 ـ ثبات‌ 7 امتیاز

6 ـ مسیول‌ خدمات‌ اداری‌ و مالی‌ دفترخانه‌ 7 امتیاز

7 ـ سند نویس‌ 8 امتیاز

8 ـ دفتریار دوم‌ 5 امتیاز

و در صورتی‌ که‌ متصدی‌ هر کدام‌ از مشاغل‌ فوق‌ الذکر باشد، از امتیاز آن‌ شغل‌ نیز بهره‌مند خواهد شد.

تبصره‌ 1 ـ دفتریاران‌ دومی‌ که‌ عهده‌ دار کفالت‌ دفتریاری‌ اول‌ باشند از دریافت‌ پاداش‌ برخوردار نخواهند بود.

تبصره‌ 2 ـ در صورتی‌ که‌ کارکنان‌ دفترخانه‌، دارای‌ مدرک‌ تحصیلی‌ دیپلم‌ و لیسانس‌ و بالاتر از آن‌ باشند به‌ ترتیب‌ 2 و 3 امتیاز به‌ امتیازات‌ فوق‌ در ه ررده‌ اضافه‌ می‌شود.

تبصره‌ 3 ـ هرگاه‌ کارمندی‌ تصدی‌ چند شغل‌ از مشاغل‌ را عهده‌ دار باشد از کلیه‌ امتیازات‌ آن‌ مشاغل‌ استفاده‌ خواهد کرد.

ماده‌ 4 ـ سردفتر دفترخانه‌، مکلف‌ است‌ در پایان‌ هر ماه‌ بر اساس‌ ضوابط‌ مذکور در مواد 3 و 5 این‌ آیین‌ نامه‌ 15% از حق‌ التحریر ماهیانه‌ را طبق‌ لیستی ‌، در قبال‌ اخذ رسید، به‌ کارکنان‌ دفترخانه‌ پرداخت‌ و یا به‌ حساب‌ بانکی‌ آنان‌ واریز نماید.

تبصره‌ 1 ـ در صورت‌ عدم‌ رعایت‌ ضوابط‌ مذکور در ماده‌ 2 این‌ آیین‌ نامه‌ توسط‌ کارمند سردفتر می‌تواند 50% از سهم‌ اختصاصی‌ آن‌ کارمند را کسر و به ‌تساوی‌ بین‌ سایر کارمندان‌ دفترخانه‌ تقسیم‌ و به‌ آنان‌ پرداخت‌ نماید.

تبصره‌ 2 ـ مرجع‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ و اختلافات‌ فی‌ مابین‌ سردفتر و کارمند ، نسبت‌ به‌ اجرای‌ تبصره‌ فوق‌، هیات‌ موضوع‌ ماده‌ 6 این‌ آیین‌ نامه‌ خواهدبود.

ماده‌ 5 ـ نحوه‌ محاسبة‌ پرداخت‌ 15 درصد به‌ شرح‌ زیر خواهد بود

15 درصد حق‌ التحریر ماهیانه‌ هر دفترخانه‌ تقسیم‌ بر کل‌ امتیازات‌ کارکنان‌ آن‌ دفترخانه‌ ضرب‌ در امتیاز شغل‌ مورد تصدی‌ هرکارمند، برای‌ مثال‌

فرض‌ بر این‌ است‌ که‌ جمع‌ 15 درصد ماهیانه‌ 680000 ریال‌ و جمع‌ امتیازات‌ 34 و جمع‌ امتیاز شغل‌ ثبات‌ عدد 7 باشد

140000 = 7  34 680000

و یا در صورتی‌ که‌ جمع‌ 15 درصد ماهیانه‌ 480000 ریال‌ و جمع‌ امتیاز کارکنان‌ دفترخانه‌ای‌ 48 باشد و جمع‌ امتیاز سند نویس‌ عدد 8 باشد

80000 = 8  48 480000

تبصره‌ ـ در صورتی‌ که‌ دفترخانه ‌، فاقد کارمند باشد، سردفتر نسبت‌ به‌ پرداخت‌ 15 درصد پاداش‌ موضوع‌ قانون‌، تکلیفی‌ ندارد.

ماده‌ 6 ـ در صورت‌ بروز اختلاف‌ فی‌ مابین‌ سردفتر و کارکنان‌ دفترخانه‌ نسبت‌ به‌ میزان‌ و نحوه‌ پاداش ‌، در هر واحد ثبتی ‌، هیاتی‌ مرکب‌ از

رییس‌ واحد ثبتی‌ یا قایم‌ مقام‌ او و یک‌ سردفتر به‌ انتخاب‌ سردفتران‌ همان‌ حوزه‌ ثبتی‌ و یکی‌ از کارکنان‌ دفاتر اسناد رسمی‌ به‌ انتخاب‌ کارکنان‌ دفاتر اسناد رسمی‌ همان‌ حوزه‌ ثبتی‌ تشکیل‌ و ملاک ‌، تصمیم‌ اکثریت‌ هیات‌ خواهد بود که‌ تصمیمات‌ آن‌ قطعی‌ و لازم‌ الاجرا است‌.

تبصره‌ ـ مدت‌ عضویت‌ سردفتر و کارمند مزبور ، دو سال‌ خواهد بود و انتخاب‌ مجدد آنها بلامانع‌ و عضویت‌ کلیه‌ اعضا تبرعی‌ است‌.

این‌ آیین‌ نامه‌ مشتمل‌ بر 6 ماده‌ و 7 تبصره‌ می‌باشد که‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور مامور اجرای‌ آن‌ است‌.

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

دانلود شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی

دانلود شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی

 

در ادامه مطلب میتوانید شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی دانلود نمائید.

ورود